Logo PPTV
Ứng tuyển BLV
Logo PPTV

CAM KẾT TỪ PPTV

1. Cam kết và bảo đảm của người dùng:

Người dùng cam kết và đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ PPLIVE, họ sẽ không và cấm trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành động sau:

(1) Xóa, che giấu, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về sở hữu, bao gồm cả bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác xuất hiện trên PPLIVE.

(2) Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của PPLIVE hoặc bất kỳ phần hoặc chức năng nào của trang web của công ty.

(3) Tránh hoặc cố gắng tránh mọi cơ chế bảo vệ nội dung hoặc công cụ đo lường dữ liệu của PPLIVE.

(4) Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào, bao gồm nhưng không giới hạn là biểu tượng đăng ký hoặc chưa đăng ký, dịch vụ, biểu tượng công ty (LOGO), URL hoặc bất kỳ biểu tượng nào khác xuất phát từ PPLIVE mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ PPLIVE.

(5) Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào, bao gồm nhưng không giới hạn là biểu tượng của PPLIVE, theo cách làm mất uy tín, làm suy yếu và gây hại cho chủ sở hữu của biểu tượng đó, hoặc theo cách vi phạm thỏa thuận này, để thiết lập hoặc tuyên bố bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền lợi nào.

(6) Hiển thị hoặc cung cấp thông tin người dùng cho bất kỳ người dùng không phải là người dùng gốc mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người dùng gốc.

(7) Yêu cầu, thu thập, hoặc đòi hỏi bằng cách khác thông tin xác thực hoặc mật khẩu tài khoản PPLIVE từ bất kỳ người dùng nào.

(8) Tự động đăng nhập vào tài khoản PPLIVE thay mặt cho bất kỳ người dùng nào bằng thông tin xác thực.

(9) Cung cấp các tính năng theo dõi, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định người dùng khác đang xem hoặc thao tác trên trang cá nhân.

(10) Tự động chuyển hướng cửa sổ trình duyệt đến các trang web khác.

(11) Giả mạo người khác hoặc lấy quyền truy cập PPLIVE mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

(12) Trong trường hợp vi phạm bất kỳ cam kết nào nêu trên, PPLIVE có quyền cảnh báo, chặn, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của người dùng mà không cần báo trước. Nếu việc vi phạm của người dùng gây thiệt hại cho PPLIVE, người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường mọi tổn thất.

2. Cam kết của người dùng:

(1) Người dùng cam kết rằng, khi sử dụng dịch vụ mạng của PPLIVE để tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc phổ biến nội dung, họ sẽ không chứa bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật, quy định hoặc chính sách của quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thông tin sau đây:

 

(a) Chống đối các nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiến pháp.

(b) Đe dọa an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, lật đổ chính phủ, hoặc phá hoại sự thống nhất quốc gia.

(c) Gây hại cho danh dự và lợi ích quốc gia.

(d) Kích động sự căm ghét dân tộc, phân biệt đối xử dân tộc, hoặc phá hoại sự đoàn kết dân tộc.

(e) Phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia, tuyên truyền giáo lý đảo lộn và tín ngưỡng phong kiến.

(f) Lan truyền tin đồn, làm rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội.

(g) Phổ biến nội dung tục tĩu, đồi trụy, đánh động cờ bạc, bạo lực, giết người, kích động tội phạm.

(h) Sỉ nhục hoặc vu khống người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác.

(i) Chứa đựng nội dung bị cấm theo pháp luật, quy định hành chính.

 

(2) Người dùng không được sử dụng hệ thống dịch vụ mạng này với mục đích bất hợp pháp. Không được sử dụng dịch vụ PPLIVE để xâm phạm lợi ích kinh doanh của PPLIVE, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc phát hành quảng cáo thương mại mà không có sự cho phép của PPLIVE. Không được sử dụng hệ thống dịch vụ PPLIVE để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hậu quả tiêu cực đối với hoạt động bình thường của Internet hoặc mạng di động.

 

(3) Người dùng không được sử dụng dịch vụ của PPLIVE để thực hiện các hoạt động sau:

 

(a) Truy cập vào mạng thông tin máy tính hoặc sử dụng tài nguyên mạng máy tính mà không có sự cho phép.

(b) Xóa, sửa đổi hoặc thêm vào chức năng của mạng thông tin máy tính mà không có sự cho phép.

(c) Xóa, sửa đổi hoặc thêm vào dữ liệu và ứng dụng trong mạng thông tin máy tính mà không có sự cho phép.

(d) Cố ý tạo và phổ biến virus máy tính hoặc các chương trình phá hủy khác.

(e) Thực hiện các hành vi đe dọa an ninh của mạng thông tin máy tính.

 

3. Nếu nội dung mà người dùng tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc phổ biến thông tin thông qua dịch vụ mạng của PPLIVE gây ra khuyết điểm về quyền lợi hoặc xâm phạm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền sở hữu trí tuệ như quyền sáng chế, quyền thương hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan đến tác phẩm nghệ thuật, quyền ảnh, quyền riêng tư, quyền danh dự và các quyền khác), dẫn đến việc PPLIVE hoặc các đối tác hợp tác của PPLIVE phải đối mặt với bất kỳ khiếu nại, báo cáo, yêu cầu thông tin, đòi hỏi bồi thường hoặc kiện tụng nào, hoặc làm cho PPLIVE hoặc các đối tác hợp tác của PPLIVE phải chịu tổn thất về danh tiếng, uy tín hoặc tài sản, người dùng có trách nhiệm tích cực thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo PPLIVE và các đối tác hợp tác của PPLIVE không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng đó. Đồng thời, người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm về mọi thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp mà PPLIVE và các đối tác hợp tác của PPLIVE phải chịu do vấn đề này.

 

IV. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ:

 

Nếu nội dung mà người dùng tải lên cho phép người dùng khác tải xuống, xem, nghe hoặc truy cập hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào, họ phải đảm bảo rằng việc phát hành nội dung đó và các hành vi liên quan tuân thủ các chính sách bản quyền liên quan trong các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền, người dùng cần ngay lập tức xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập nội dung vi phạm và đồng thời liên hệ với người gửi thông báo để biết thông tin chi tiết.

2. Người dùng hiểu và đồng ý rằng Công ty PPLIVE sẽ xử lý thông báo vi phạm đúng đối với bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật, và thực hiện chính sách phù hợp để ngăn chặn việc vi phạm lặp lại trong điều kiện tương ứng.

 

V. Bảo vệ quyền riêng tư:

 

Công ty PPLIVE cam kết tôn trọng đầy đủ quyền riêng tư của người dùng và tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của PPLIVE mô tả cách công ty PPLIVE xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty PPLIVE. Việc bạn sử dụng dịch vụ của công ty PPLIVE đồng nghĩa với việc bạn đồng ý công ty PPLIVE có thể xử lý thông tin tương ứng theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư.

1. Đăng ký người dùng:

Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần cung cấp thông tin sau: một tài khoản của bạn trên một số nền tảng mạng xã hội bên thứ ba như Facebook, zalo, hoặc telegram.. (chọn một trong số chúng), và số điện thoại di động của bạn. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ được chúng tôi tiếp tục sử dụng trong thời gian bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và sẽ được xóa khi bạn hủy tài khoản của mình.

2. Tiến hành phân tích dữ liệu nội bộ và nghiên cứu, dịch vụ thống kê SDK của bên thứ ba, cải thiện sản phẩm và dịch vụ:

Chúng tôi thu thập dữ liệu dựa trên tương tác của bạn với chúng tôi và các lựa chọn bạn thực hiện, bao gồm cả cài đặt riêng tư của bạn và các sản phẩm và tính năng bạn sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến dịch vụ thống kê từ Umeng+, dịch vụ thống kê kết thúc từ Umeng+ (U-App/U-Web). Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và lưu trữ bao gồm nhưng không giới hạn đến: Phiên bản mã nguồn, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ IP, nền tảng, dấu thời gian, định danh ứng dụng, phiên bản ứng dụng, kênh phân phối ứng dụng, định danh thiết bị độc lập, định danh quảng cáo iOS (IDFA), định danh quảng cáo Android, địa chỉ MAC, số điện thoại di động quốc tế (IMEI), kiểu thiết bị, tham số cảm biến, nhà sản xuất thiết bị cuối, hệ điều hành thiết bị cuối, phiên bản, thời gian bắt đầu/dừng phiên, ngôn ngữ và vị trí, múi giờ và trạng thái mạng (WiFi và các loại mạng khác), ổ đĩa, CPU và tình trạng pin. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin khác về bạn nếu cần thiết để cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin liên quan bạn cung cấp khi liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, thông tin bạn gửi qua bảng khảo sát khi tham gia và thông tin liên quan chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với đối tác hợp tác của chúng tôi. Trước khi sử dụng thông tin cho mục đích không được nêu trong Chính sách này, chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý của bạn.