Logo PPTV
Ứng tuyển BLV
Logo PPTV

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chào mừng bạn sử dụng các dịch vụ do PPLIVE cung cấp!

 

Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân đối với bạn và sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin liên quan của bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ giải thích cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin này khi bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua "Chính sách quyền riêng tư" ("Chính sách quyền riêng tư này"). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các dịch vụ do các bên thứ ba độc lập khác cung cấp cho bạn. Ví dụ: khi bên thứ ba trên nền tảng của chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên nền tảng của chúng tôi, thông tin cá nhân bạn cung cấp cho bên thứ ba không áp dụng cho điều Chính sách bảo mật này.

 

Trước khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE, vui lòng đọc và hiểu kỹ Chính sách quyền riêng tư này cũng như sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan chỉ sau khi bạn xác nhận đã hiểu và đồng ý với Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chính sách này, tốt hơn hết bạn nên ngừng sử dụng các dịch vụ của Nền tảng PPLIVE ngay lập tức. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của PPLIVE, điều đó có nghĩa là bạn đã hiểu đầy đủ và đồng ý với những gì chúng tôi đã mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

Phần I : Định nghĩa

 

 1. Bạn: "Bạn" trong Chính sách quyền riêng tư này đề cập cụ thể đến những người dùng sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của PPLIVE.

 

 1. Thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân trong chính sách bảo mật này đề cập đến các thông tin khác nhau được ghi lại bằng điện tử hoặc theo các cách khác, có thể xác định một người cụ thể hoặc phản ánh các hoạt động của một người cụ thể hoặc kết hợp với thông tin khác. Thông tin cá nhân liên quan đến chính sách bảo mật này bao gồm: thông tin cơ bản (bao gồm tên cá nhân, ngay sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại cá nhân, địa chỉ email), thông tin nhận dạng cá nhân (bao gồm thông tin thẻ căn cước), hình ảnh, giọng nói và màn hình cá nhân, Thông tin nhận dạng (bao gồm số tài khoản hệ thống, địa chỉ IP, địa chỉ email và mật khẩu, mật khẩu và câu trả lời bảo vệ mật khẩu liên quan đến những điều đã nói ở trên), thông tin tài sản cá nhân (hồ sơ giao dịch và tiêu dùng, kim cương và thông tin tài sản ảo), sổ địa chỉ, bản ghi truy cập Internet cá nhân (bao gồm bản ghi duyệt trang web, bản ghi sử dụng phần mềm, bản ghi nhấp chuột), thông tin cá nhân chung về thiết bị (bao gồm kiểu phần cứng, địa chỉ mạng của thiết bị, loại hệ điều hành, danh sách phần mềm mã nhận dạng thiết bị duy nhất (chẳng hạn như IMEI/androidID /IDFA/OPENUDID/GUID/Thẻ SIM/Thông tin IMSI mô tả tình trạng cơ bản của thiết bị cá nhân thường sử dụng), thông tin vị trí cá nhân (thông tin định vị chính xác GPS/WIFI).

 

 1. Thông tin cá nhân nhạy cảm: là những thông tin cá nhân nếu bị rò rỉ, cung cấp trái phép hoặc sử dụng sai mục đích có thể gây nguy hiểm đến an toàn cá nhân và tài sản, dễ dẫn đến tổn hại đến uy tín, sức khỏe thể chất và tinh thần hoặc bị phân biệt đối xử. Thông tin cá nhân nhạy cảm bao gồm số chứng minh nhân dân, thông tin sinh trắc học cá nhân, số tài khoản ngân hàng, hồ sơ và nội dung liên lạc, thông tin tài sản, thông tin giao dịch và thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi (bao gồm).

 

 1. Các sản phẩm và dịch vụ phát sóng trực tiếp của PPLIVE: đề cập đến các sản phẩm phần mềm và dịch vụ mạng khác nhau do chúng tôi sản xuất hoặc vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm và dịch vụ cấu thành nền tảng phát sóng trực tiếp của PPLIVE.

 

 1. Tài khoản trực tiếp PPLIVE: đề cập đến tài khoản liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp của PPLIVE.

 

 1. Nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE: đề cập đến các nền tảng khác nhau cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phát sóng trực tiếp PPLIVE, bao gồm trang web, phần mềm di động Android và phần mềm di động iOS.

 

Phần II - Chính sách quyền riêng tư.

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu những điều sau:

 

 1. Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Làm thế nào để chúng tôi ủy thác xử lý, chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

 

 1. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác như thế nào.

 

 1. Đặt câu hỏi , sửa đổi và xóa thông tin.

 

 1. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên như thế nào.

 

 1. Điều khoản đặc biệt của Chính sách bảo mật.

 

 1. Cập nhật Chính sách bảo mật.

 

 1. Thẩm quyền và áp dụng.

 

 1. Cách liên hệ với chúng tôi.

 

 1. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

 

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các nguyên tắc hợp pháp và cần thiết để thực hiện các chức năng sau của chính sách này:

 

(1) Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

 

 1. Thông tin được gửi khi bạn đăng ký tài khoản trên nền tảng hoặc sản phẩm của chúng tôi.

 

Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản PPLIVE của mình, bạn có thể tạo tài khoản bằng số điện thoại di động của mình và chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn bằng cách gửi mã xác minh SMS. Bạn có thể chủ động cải thiện thông tin nhận dạng mạng có liên quan (chẳng hạn như ảnh hồ sơ, tên hiệu và mật khẩu), bạn có thể điền thông tin nhãn hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ của mình.

 

Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của bên thứ ba (chẳng hạn như facebook) để đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE. Tại thời điểm này, bạn sẽ cho phép chúng tôi lấy thông tin công khai của bạn (hình đại diện, biệt hiệu) trên nền tảng của bên thứ ba và kết hợp tài khoản bên thứ ba với chương trình phát sóng trực tiếp PPLIVE của bạn. Ràng buộc tài khoản trực tiếp cho phép bạn đăng nhập trực tiếp thông qua tài khoản bên thứ ba và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE. Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ có thể sử dụng các chức năng xem chương trình phát sóng trực tiếp, gửi phản hồi và để lại nhận xét trên Nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE với tư cách là người dùng đã đăng ký. Nếu bạn không đồng ý cho phép hoặc từ chối chúng tôi lấy thông tin trên, bạn vẫn có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp hoặc duyệt với tư cách là khách xem trên Nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng và dịch vụ khác của người dùng.

 

Khi bạn sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ liên quan đến phát sóng trực tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp phát sóng trực tiếp, sử dụng chức năng phần thưởng phát sóng trực tiếp, dịch vụ rút tiền mặt), theo luật pháp và quy định quốc gia có liên quan, bạn cần cung cấp thông tin nhận dạng thực của mình (tên thật, số ID), thông tin khuôn mặt (để nhận dạng khuôn mặt - Tencent Cloud) để hoàn tất xác minh tên thật. Thông tin này là thông tin cá nhân nhạy cảm và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng hoặc dịch vụ phát sóng trực tiếp, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn thích video và các dịch vụ cơ bản của người dùng đã đăng ký trên nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE. Người dùng nhỏ tuổi không được phép sử dụng các chức năng và dịch vụ tới hạn trên nền tảng PPLIVE.

 

 1. Thông tin bạn điền hoặc gửi khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE, bao gồm tên, giới tính, ngay sinh, số chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ email và số tài khoản ngân hàng.

 

Xin lưu ý: Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin không chỉ với mạng xã hội của riêng bạn mà còn chia sẻ công khai thông tin liên quan của bạn với tất cả người dùng sử dụng dịch vụ, ví dụ: thông tin bạn tải lên hoặc đăng trên nền tảng của chúng tôi (bao gồm cả thông tin công khai của bạn như thông tin cá nhân, danh sách bạn tạo), phản hồi của bạn đối với thông tin do người khác tải lên hoặc đăng, bao gồm dữ liệu vị trí, thông tin video và âm thanh liên quan đến thông tin đó. Những người dùng khác sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về bạn (bao gồm dữ liệu vị trí, video, thông tin âm thanh). Đặc biệt, các dịch vụ truyền thông xã hội của chúng tôi được thiết kế để cho phép bạn chia sẻ thông tin với người dùng trên toàn thế giới và bạn có thể chia sẻ thông tin theo thời gian thực và truyền đi rộng rãi. Miễn là bạn không xóa thông tin được chia sẻ, thông tin liên quan sẽ vẫn thuộc phạm vi công cộng, ngay cả khi bạn xóa thông tin được chia sẻ, thông tin liên quan vẫn có thể được lưu vào bộ đệm, sao chép hoặc lưu trữ độc lập bởi những người dùng khác hoặc bên thứ ba không liên kết, không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi hoặc được lưu bởi người dung và bên thứ ba trong phạm vi công cộng.

 

Do đó, vui lòng xem xét cẩn thận nội dung thông tin được tải lên, xuất bản và truyền đạt thông qua các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE. Trong một số trường hợp, bạn có thể kiểm soát phạm vi người dùng có quyền duyệt thông tin được chia sẻ của bạn thông qua cài đặt quyền riêng tư của một số dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn xóa thông tin liên quan của mình khỏi dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

(2) Thông tin được thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ.

 

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan của bạn, thông tin đó bao gồm:

 

 1. Để đảm bảo bạn sử dụng bình thường các chức năng cơ bản và dịch vụ thông thường của nền tảng PPLIVE, cải thiện và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi cũng như bảo vệ tính bảo mật tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin từ trình duyệt, máy tính và thiết bị di động của bạn, nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ được sử dụng, ngay và giờ truy cập, thông tin về tính năng của phần mềm và phần cứng cũng như dữ liệu bản ghi trang web của bạn; nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm máy khách của công ty liên kết hoặc của chúng tôi hoặc truy cập di động Khi các trang web sử dụng các dịch vụ trên nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể đọc thông tin liên quan đến vị trí và thiết bị di động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểu thiết bị, mã nhận dạng thiết bị, hệ điều hành, độ phân giải và nhà khai thác viễn thông. Vui lòng hiểu rằng thông tin này là thông tin cơ bản mà chúng tôi phải thu thập để cung cấp dịch vụ và đảm bảo hoạt động bình thường của dịch vụ.

 

 1. Chúng tôi sẽ thu thập nội dung và thông tin bạn tải lên hoặc xuất bản thông qua nền tảng PPLIVE, chẳng hạn như văn bản, ảnh được chia sẻ, bản ghi âm, bản ghi video và ngay, giờ hoặc địa điểm của thông tin đó. Khi bạn sử dụng các chức năng trên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập máy ảnh, ảnh, micrô và quyền truy cập thông tin vị trí thiết bị. Bạn có thể chọn có cung cấp cho chúng tôi giấy ủy quyền này hay không. Nếu từ chối, bạn sẽ không thể sử dụng chức năng này, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các chức năng khác của nền tảng PPLIVE.

 

 1. Để cung cấp cho bạn nội dung hiển thị và thúc đẩy và cải thiện trải nghiệm người dùng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

 

(1) Theo dõi, tìm kiếm và duyệt để ghi lại thông tin hoạt động và hành vi sử dụng của bạn; vì mục đích này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị khi bạn sử dụng Nền tảng PPLIVE, bao gồm kiểu thiết bị, địa chỉ MAC của thiết bị, số nhận dạng thiết bị duy nhất và hệ điều hành , độ phân giải, phần mềm điều hành viễn thông và thông tin phần cứng.

 

(2) Phản hồi, xuất bản, lượt thích, bình luận, phần thưởng và thông tin tương tác mà bạn tự nguyện cung cấp sẽ được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi.

 

(3)Sau khi được sự đồng ý rõ ràng từ bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin vị trí địa lý của bạn để chuyển đổi dịch vụ trực tiếp tương ứng với vị trí của bạn. Thông tin vị trí thuộc loại thông tin nhạy cảm, từ chối cung cấp thông tin này chỉ đơn giản là bạn sẽ không thể trải nghiệm dịch vụ trực tiếp tốt hơn, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác bình thường.

 

 1. Cung cấp các chức năng hoặc dịch vụ liên quan đến nạp tiền tiêu dùng.

 

Khi bạn sử dụng các chức năng tiêu dùng của các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE, chúng tôi sẽ thu thập hồ sơ nạp tiền và hồ sơ tiêu dùng của bạn để bạn có thể kiểm tra hồ sơ giao dịch của mình, đồng thời bảo vệ tài sản và tài sản ảo của bạn ở mức độ cao nhất. Thông tin trên là thông tin nhạy cảm, nhưng việc thu thập thông tin trên là cần thiết để thực hiện các chức năng liên quan, nếu không giao dịch sẽ không được hoàn thành.

 

 1. Ngoài các thông tin trên, để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan mà bạn cung cấp khi liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 

(3) Các trường hợp chúng tôi có được thông tin cá nhân của bạn từ bên thứ ba.

 

Để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn hoặc để ngăn chặn tội phạm trên Internet, các chi nhánh và đối tác của chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi theo luật pháp, quy định, chính sách quy định hoặc với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể lấy thông tin tài khoản (hình đại diện, biệt hiệu) mà bạn cho phép chia sẻ từ bên thứ ba và liên kết tài khoản bên thứ ba với tài khoản của bạn sau khi bạn đồng ý với chính sách bảo mật này để bạn có thể trực tiếp đăng nhập và sử dụng tài khoản thứ ba. -tài khoản của bên thông qua tài khoản của bên thứ ba. các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở tuân thủ luật pháp, quy định và chính sách quản lý có liên quan sau khi xác nhận tính hợp pháp của nguồn thông tin cá nhân theo thỏa thuận với bên thứ ba.

 

Hướng dẫn xin phép PPLIVE APP:

 

Bạn có thể cần bật các quyền sau khi sử dụng một số chức năng và/hoặc dịch vụ của phát sóng trực tiếp. Bạn có quyền bật hoặc tắt các quyền này theo quyết định của riêng mình và việc bật nó có nghĩa là bạn cho phép PPLIVE thu thập và sử dụng thông tin này để đạt được các chức năng liên quan. Nếu bạn không sử dụng các chức năng hoặc dịch vụ này, bạn có thể chọn không bật hoặc tắt chúng. PPLIVE sẽ không thu thập phần thông tin này và việc tắt chúng sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng kinh doanh cơ bản. Thông tin chi tiết hơn và các quy tắc xử lý liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân hoặc các chức năng của nền tảng liên quan đến các tình huống lấy quyền được bổ sung trong chính sách này.

 

(1) Thông tin định vị: Bật thông tin định vị để bạn có thể nhận được vị trí hiện tại của mình khi sử dụng cộng đồng để đăng tin tức và giới thiệu tin tức lân cận.

 

(2) Sử dụng máy ảnh: Bật quyền của máy ảnh và tải lên các chức năng liên quan đến hình ảnh để quét cho bạn và đăng nội dung trong cộng đồng.

 

(3) Đọc thông tin SMS/MMS: Lấy mã xác minh trong SMS của người dùng và chức năng đăng nhập bằng một cú nhấp chuột.

 

(4) Lưu trữ đọc và ghi: Bật quyền lưu trữ đọc và ghi, được sử dụng cho hình đại diện người dùng, album ảnh cá nhân, thông cáo báo chí, tải xuống tệp và cập nhật ứng dụng.

 

(5) Sử dụng ghi âm: Bật quyền micrô để cung cấp cho bạn các chức năng liên quan đến gửi giọng nói trên giao diện trò chuyện, nhập liệu bằng giọng nói, cuộc gọi video/thoại và hỗ trợ dịch vụ khách hàng bằng xác thực video.

 

(6) Sử dụng cửa sổ nổi: nó được sử dụng để thu nhỏ phòng và bạn có thể nhanh chóng quay lại phòng sau khi đóng phòng.

 

(7) Thông tin thiết bị: Nhận thông tin thiết bị (số seri thiết bị, IMEI, IP, IMSI, địa chỉ MAC, số điện thoại di động), danh sách cài đặt và lưu trữ dưới dạng thông tin nhật ký dịch vụ, bảo vệ an ninh và chức năng đề xuất người dùng.

 

(8) Nhật ký hệ thống: Lấy nhật ký hệ thống để tiến hành phân tích dữ liệu và cải thiện tốt hơn các dịch vụ nền tảng.

 

(9) Trạng thái mạng: Lấy mạng, phát hiện trạng thái wifi và sử dụng nó để tải các chức năng dịch vụ và nội dung trực tuyến.

 

(10) Địa chỉ MAC: Aurora Push lấy địa chỉ MAC của điện thoại di động và cung cấp cho người dùng mã xác minh SMS đăng ký và đăng nhập.

 

 1. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

 

 1. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ.

 

 1. Để xác minh danh tính, dịch vụ khách hàng, bảo vệ an ninh, theo dõi gian lận, lưu trữ và sao lưu, để đảm bảo an toàn cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

 

 1. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin dịch vụ khác để cung cấp thêm cho bạn sử dụng dịch vụ, chẳng hạn như cho phép bạn có một vòng kết nối xã hội rộng lớn hơn để sử dụng, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin.

 

 1. Cho phép bạn tham gia các cuộc khảo sát, khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

 1. Hãy cho chúng tôi biết thêm về cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của bạn, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, cài đặt vị trí, dịch vụ trợ giúp và hướng dẫn hoặc phản hồi cho bạn và những người dùng khác.

 

 1. Chứng nhận phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý.

 

 1. Cho phép bạn tham gia vào các cuộc khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 

 1. Các mục đích khác với sự cho phép của bạn.

 

 1. Chúng tôi ủy thác xử lý, chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ công khai thông tin của bạn như thế nào.

 

(1) Ủy thác xử lý.

 

Một số mô-đun hoặc chức năng cụ thể của các chức năng kinh doanh phát sóng trực tiếp được cung cấp trên Nền tảng phát sóng trực tiếp PPLIVE được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên ngoài. Ví dụ: chúng tôi sẽ thuê các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhận dạng khuôn mặt cho người dùng được xác thực bằng tên thật.

 

Chúng tôi sẽ ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi ủy thác xử lý thông tin cá nhân, yêu cầu họ xử lý thông tin cá nhân theo yêu cầu của chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư này và mọi biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan khác.

 

(2) Chia sẻ.

 

 1. Chia sẻ với các công ty liên kết: Để tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ dựa trên tài khoản trực tiếp PPLIVE của bạn, hãy giới thiệu thông tin, để xác định tài khoản thành viên bất thường và để bảo vệ sự an toàn cá nhân và tài sản của các công ty liên kết với PPLIVE hoặc những người dùng khác hoặc công chúng khỏi bị xâm phạm, thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các công ty liên kết của chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định của họ. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết và bị ràng buộc bởi các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

 

 1. Chia sẻ với các đối tác được ủy quyền: Chúng tôi có thể ủy quyền cho các đối tác được ủy quyền cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi và chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn cho các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, cụ thể và rõ ràng được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này Tuyên bố Các đối tác được ủy quyền chỉ có thể có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của họ và sẽ không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

Hiện tại, các đối tác được ủy quyền của chúng tôi bao gồm các lớp sau:

 

(1) Đối tác ủy quyền của dịch vụ quảng cáo và phân tích. Trừ khi được bạn cho phép, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và phân tích. Chúng tôi có thể cung cấp cho các đối tác này thông tin về phạm vi tiếp cận và hiệu quả quảng cáo của họ mà không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của bạn hoặc chúng tôi có thể tổng hợp thông tin này để không nhận dạng cá nhân bạn. Các đối tác đó có thể kết hợp thông tin trên với các dữ liệu khác mà họ có được một cách hợp pháp để quảng cáo hoặc tư vấn ra quyết định.

 

(2) Nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác: Chúng tôi gửi thông tin cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phân tích cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đo lường hiệu quả của quảng cáo và dịch vụ, cung cấp dịch vụ khách hàng, hỗ trợ thanh toán hoặc tiến hành nghiên cứu và khảo sát học thuật.

 

Chúng tôi sẽ thống nhất các biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt với họ để họ xử lý thông tin cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi, Chính sách quyền riêng tư này và mọi biện pháp bảo mật và an ninh có liên quan khác.

 

(3)Chuyển nhượng.

 

Chúng tôi sẽ không chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hay cá nhân nào, ngoại trừ các trường hợp sau:

 

 1. Chuyển giao với sự đồng ý rõ ràng: Sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác.

 

 1. Để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp và quy định, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu bắt buộc của chính phủ hoặc phán quyết tư pháp.

 

 1. Nếu chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, chia tách, thanh lý, mua lại hoặc bán tài sản hoặc doanh nghiệp, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó và chúng tôi sẽ đảm bảo các giao dịch đó tuân theo luật pháp và quy định. Bảo mật thông tin tại thời điểm chuyển giao và trong phạm vi lớn nhất có thể để đảm bảo rằng người kế thừa thông tin cá nhân tiếp tục bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu người kế nhiệm phải có được sự cho phép và đồng ý của bạn lại.

 

(4) Tiết lộ công khai: Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 

 1. Với sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc dựa trên sự lựa chọn tích cực của bạn, chúng tôi có thể tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm luật, quy định, chính sách quy định hoặc vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận và quy tắc có liên quan của nền tảng phát sóng PPLIVE hoặc để bảo vệ sự an toàn về cá nhân và tài sản của những người dùng khác hoặc công chúng khỏi hành vi xâm phạm, chúng tôi có thể , theo luật pháp, quy định, chính sách quy định hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bao gồm các vi phạm có liên quan và các biện pháp mà nền tảng PPLIVE đã thực hiện đối với bạn.

 

 1. Khi pháp luật quy định bắt buộc hoặc cơ quan hành chính, tư pháp có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Chúng tôi lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

 

(1) Lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

 

 1. Thời hạn lưu trữ.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu thông tin cá nhân của bạn cho bạn trong khi bạn đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PPLIVE. Nếu bạn hủy tài khoản hoặc tự nguyện xóa thông tin trên, chúng tôi sẽ lưu thông tin của bạn theo "Luật an ninh mạng" và các luật, quy định và chính sách quản lý khác. Sau khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản hoặc tự nguyện xóa thông tin trên, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích thương mại nữa, nhưng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn sau khi ẩn danh.

 

 1. Lưu khu vực

 

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ ở các vị trí địa lý được luật hiện hành cho phép. Lấy người dùng từ Việt Nam làm ví dụ, thông tin cá nhân của họ sẽ được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Việt Nam. Trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn qua biên giới. Nếu bạn sử dụng VPN hoặc công nghệ có thể che giấu vị trí địa lý thực của bạn hoặc gặp phải các tình huống khách quan trong đó độ phân giải tên miền hoặc địa chỉ IP không chính xác, thì bạn có thể được kết nối với một máy chủ khác với vị trí địa lý ở trên và thông tin cá nhân của bạn có thể là chuyển giao xuyên biên giới xảy ra.

 

(2) Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

 

 1. Để bảo vệ an ninh thông tin của bạn, chúng tôi cố gắng thực hiện nhiều biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn để thông tin của bạn không bị rò rỉ, hư hỏng hoặc mất mát, bao gồm nhưng không giới hạn ở SSL, lưu trữ mã hóa thông tin , kiểm soát truy cập trung tâm dữ liệu. Chúng tôi cũng đã thực hiện quản lý chặt chẽ đối với nhân viên hoặc người thuê ngoài, những người có thể có quyền truy cập thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các biện pháp kiểm soát quyền hạn khác nhau tùy theo các vị trí khác nhau, ký kết thỏa thuận bảo mật với họ và giám sát hoạt động của họ. Chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo mật tương ứng theo công nghệ hiện có để bảo vệ thông tin của bạn và cung cấp biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý, đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn thông tin của bạn bị rò rỉ, hư hỏng hoặc mất mát.

 

 1. Tài khoản của bạn có chức năng bảo vệ an ninh, vui lòng bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu đúng cách. Chúng tôi sẽ sao lưu vào các máy chủ khác và mã hóa mật khẩu người dùng để đảm bảo rằng thông tin của bạn không bị mất, bị lạm dụng hoặc bị thay đổi. Mặc dù có các biện pháp bảo mật nói trên, xin cũng hiểu rằng không có "biện pháp bảo mật hoàn hảo" nào trên mạng thông tin.

 

 1. Khi sử dụng các dịch vụ nền tảng của chúng tôi cho các giao dịch trực tuyến, chắc chắn bạn sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho đối tác hoặc đối tác tiềm năng, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ hoặc địa chỉ bưu điện. Vui lòng bảo vệ đúng cách thông tin cá nhân của bạn và chỉ cung cấp cho người khác khi cần thiết. Nếu bạn phát hiện thông tin cá nhân của mình bị rò rỉ, đặc biệt là tài khoản và mật khẩu, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để chúng tôi có biện pháp xử lý phù hợp.

 

(3) Thông báo sự cố bảo mật.

 

 1. Xây dựng phương án khẩn cấp sự cố an ninh mạng để kịp thời xử lý các nguy cơ về an ninh mạng như lỗ hổng hệ thống, virus máy tính, tấn công mạng, xâm nhập mạng... Khi xảy ra các sự cố gây nguy hiểm đến an ninh mạng, chúng ta sẽ triển khai ngay các phương án ứng cứu và thực hiện các biện pháp xử lý tương ứng và theo đúng quy định.

 

Báo cáo của các cơ quan chức năng liên quan.

 

 1. Rò rỉ, hư hỏng, mất mát thông tin cá nhân là sự cố bảo mật cực kỳ nghiêm trọng ở cấp độ công ty, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thường xuyên tổ chức cho các thành viên trong tổ công tác diễn tập bảo mật để ngăn ngừa các sự cố bảo mật như vậy xảy ra. Trong trường hợp không may xảy ra, chúng tôi sẽ kích hoạt kế hoạch khẩn cấp theo mức độ ưu tiên cao nhất, thành lập đội ứng phó khẩn cấp, truy tìm nguyên nhân và giảm thiểu tổn thất trong thời gian ngắn nhất.

 

 1. Sau khi sự cố an toàn thông tin cá nhân đáng tiếc xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bạn về tình hình cơ bản và tác động có thể xảy ra của sự cố bảo mật, các biện pháp xử lý mà chúng tôi đã hoặc sẽ thực hiện và những rủi ro mà bạn có thể tự mình phòng ngừa và giảm thiểu phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và các quy định.Tư vấn rủi ro, biện pháp khắc phục của bạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn về tình hình liên quan của sự kiện thông qua các thông báo trên trang web, thông báo SMS, cuộc gọi điện thoại hoặc email mà bạn đã đặt trước. thông báo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tích cực báo cáo việc xử lý các sự cố về an toàn thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

 

 1. Truy cập, sửa đổi và xóa thông tin.

 

Bạn có thể truy cập, sửa đổi và xóa thông tin đăng ký cũng như các thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Phạm vi và phương thức truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng.

 

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin của bạn để thực hiện các chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn thấy rằng chúng tôi đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn vi phạm pháp luật, quy định hành chính hoặc thỏa thuận giữa hai bên, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó. Nếu bạn thấy rằng thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập và lưu trữ là sai, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi sửa thông tin đó.

 

Bạn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình theo các cách sau:

 

 1. Đăng nhập vào trang web chính thức của PPLIVE và vào "Trung tâm cá nhân" để truy cập, sửa đổi hoặc xóa.

 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng PPLIVE, nhập "Trung tâm cá nhân" → "Hồ sơ của tôi" và truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin hồ sơ cá nhân.

 

 1. Đăng nhập vào ứng dụng PPLIVE, nhập "Trung tâm cá nhân" → (Cài đặt), chọn tùy chọn cài đặt tương ứng và truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cài đặt tài khoản, bảo mật và quyền riêng tư;

 

 1. Liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ công khai được liệt kê ở cuối chính sách bảo mật này.

 

(2) Thay đổi phạm vi ủy quyền và đồng ý của bạn

 

Mỗi chức năng kinh doanh yêu cầu một số thông tin cá nhân cơ bản được hoàn thành. Bạn có thể cho chúng tôi hoặc rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách thay đổi cài đặt của điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị di động thông minh của bạn hoặc thông qua các phương pháp được liệt kê ở trên. Khi bạn rút lại sự cho phép và đồng ý có liên quan, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin cá nhân tương ứng nữa. Tuy nhiên, quyết định rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin cá nhân trước đó dựa trên sự cho phép của bạn.

 

(3) Cách chúng tôi phản hồi yêu cầu trên của bạn

 

Khi bạn truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin hoặc tài khoản có liên quan, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thực hiện xác minh danh tính để đảm bảo an toàn cho tài khoản.

 

Vui lòng hiểu rằng do các giới hạn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý hoặc quy định, chúng tôi có thể không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý. Đồng thời, theo luật pháp, quy định và tiêu chuẩn quốc gia có liên quan, chúng tôi có thể không đáp ứng được yêu cầu của bạn trong các trường hợp sau:

 

 1. Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, bảo đảm quốc phòng.

 

 1. Liên quan trực tiếp đến an ninh công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích công cộng lớn.

 

 1. Liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

 

 1. Có đầy đủ bằng chứng về việc bạn có ác ý chủ quan hoặc lạm dụng quyền.

 

 1. Việc trả lời yêu cầu của bạn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

 

 1. Vấn đề bí mật thương mại.

 

 1. Thỏa thuận đặc biệt về quyền riêng tư của trẻ vị thành niên.

 

Chúng tôi yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hướng dẫn trẻ vị thành niên dưới mười tám tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành khác theo quy định của luật hiện hành, thường tùy thuộc vào quốc tịch của người dùng và quốc gia/khu vực hiện tại) sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi đọc Chính sách quyền riêng tư này.

 

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên. Trừ khi được luật pháp địa phương cho phép và được sự đồng ý của người giám hộ, trẻ vị thành niên không nên đăng ký tài khoản hoặc gửi cho chúng tôi tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin địa chỉ email của chúng. Nếu chúng tôi vô tình thu thập thông tin của trẻ vị thành niên, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt sau khi chúng tôi biết về nó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể lưu giữ thông tin về trẻ vị thành niên một cách không phù hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cung cấp ở cuối Chính sách quyền riêng tư này.

 

 1. Điều khoản đặc biệt của Chính sách bảo mật.

 

Bạn hoàn toàn biết rằng chúng tôi không cần sự cho phép của bạn để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

 

 1. Liên quan đến an ninh quốc gia, lợi ích công cộng xã hội.

 

 1. Liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

 

 1. Vì mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính của chủ thể thông tin cá nhân hoặc các cá nhân khác như tính mạng và tài sản nhưng khó nhận được sự đồng ý của cá nhân đó.

 

 1. Thông tin cá nhân thu thập được tiết lộ ra công chúng bởi chính chủ thể thông tin cá nhân.

 

 1. Thông tin cá nhân của bạn được thu thập từ thông tin được tiết lộ hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức pháp lý, tiết lộ thông tin của chính phủ và các kênh khác.

 

 1. Việc vi phạm luật pháp hoặc các quy tắc nền tảng của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải thực hiện các biện pháp cần thiết đối với bạn.

 

 1. Cần ký hợp đồng theo yêu cầu của quý khách.

 

 1. Cần duy trì sự hoạt động an toàn, ổn định của sản phẩm, dịch vụ cung cấp như phát hiện, xử lý các lỗi của sản phẩm, dịch vụ.

 

 1. Cần thiết cho việc đưa tin pháp luật.

 

 1. Các tổ chức nghiên cứu học thuật cần thực hiện nghiên cứu thống kê hoặc học thuật dựa trên lợi ích công cộng và khi cung cấp kết quả nghiên cứu học thuật hoặc mô tả cho thế giới bên ngoài, hãy hủy nhận dạng thông tin cá nhân có trong kết quả.

 

 1. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

 

 1. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư.

 

Thỉnh Thỏang, chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và những sửa đổi đó tạo thành một phần của Chính sách quyền riêng tư này. Nếu những sửa đổi đó dẫn đến việc giảm đáng kể các quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí nổi bật trên trang chủ hoặc bằng cách gửi email cho bạn hoặc bằng các phương tiện khác trước khi các sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp này, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

 

 1. Quyền tài phán và Luật áp dụng.

 

Việc thiết lập, hiệu quả, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của Chính sách quyền riêng tư này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước sở tại và việc áp dụng các quy định xung đột pháp luật sẽ bị loại trừ rõ ràng.