Logo PPTV
Ứng tuyển BLV
Logo PPTV

Thoả thuận người dùng

Thoả thuận người dùng PPLIVE

 

Chào mừng bạn đến với việc sử dụng dịch vụ PPLIVE!

 

Xin vui lòng đọc và hiểu kỹ "Thoả thuận người dùng PPLIVE" (gọi tắt là "Thoả thuận này") trước khi sử dụng dịch vụ PPLIVE, đặc biệt là các điều khoản về miễn trách nhiệm hoặc hạn chế trách nhiệm của Công ty PPLIVE và các điều khoản giới hạn quyền lợi của Người dùng. Bạn chấp nhận các điều khoản của Thoả thuận này, nếu không bạn sẽ không có quyền tải về, cài đặt hoặc sử dụng PPLIVE cũng như các dịch vụ liên quan của nó. Hành động tải về, cài đặt hoặc sử dụng của bạn sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với "Thoả thuận này" và đồng ý tuân thủ các điều khoản của nó.

 

Thoả thuận này là một thỏa thuận giữa bạn và Công ty PPLIVE về việc bạn tải về, cài đặt và sử dụng PPLIVE, cũng như các dịch vụ liên quan của Công ty PPLIVE. "Người dùng" hoặc "Bạn" chỉ người hoặc đơn vị cá nhân hoặc tổ chức cá nhân duy nhất đã nhận được giấy phép PPLIVE từ công ty PPLIVE thông qua các phương tiện mà công ty cung cấp.

 

Công ty PPLIVE có quyền sửa đổi "Thoả thuận" này bất cứ lúc nào theo sự thay đổi của luật pháp, tình trạng kinh doanh, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và cập nhật PPLIVE trực tuyến/phiên bản phần mềm. Những điều khoản sửa đổi sẽ được công bố trên trang web chính thức của PPLIVE hoặc trong ứng dụng PPLIVE, và việc công bố đồng nghĩa với việc thay thế những điều khoản cũ. Người dùng có thể kiểm tra các điều khoản mới nhất bằng cách truy cập trang web PPLIVE hoặc sử dụng ứng dụng PPLIVE. Nếu Người dùng không đồng ý với các thay đổi trong "Thoả thuận", hãy ngưng sử dụng trang web PPLIVE hoặc ứng dụng PPLIVE. Nếu Người dùng tiếp tục sử dụng, điều này sẽ được xem xét là sự chấp nhận của họ đối với các thay đổi. Người dùng chưa đủ 18 tuổi phải đọc "Thoả thuận này" dưới sự giám sát của người giám hộ pháp lý.

 

I. Nội dung dịch vụ và hướng dẫn sử dụng:

 

1. Khi sử dụng dịch vụ của PPLIVE, người dùng phải tuân thủ các quy định của CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM về "Pháp luật an ninh mạng", "Quy định quản lý dịch vụ thông tin tin tức trực tuyến trên Internet" và "Hướng dẫn thực hiện quy định quản lý dịch vụ thông tin, tin tức trực tuyến trên Internet". Người dùng cần đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng dịch vụ này cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc không chính đáng nào.

 

2. Người dùng hiểu rằng PPLIVE chỉ cung cấp các dịch vụ mạng liên quan và ngoài ra, các thiết bị liên quan đến dịch vụ mạng này (như máy tính cá nhân, điện thoại di động và các thiết bị khác liên quan đến Internet hoặc mạng di động) cùng với chi phí liên quan (như chi phí điện thoại và chi phí Internet khi truy cập Internet) sẽ do người dùng tự chịu.

 

3. Người dùng không được lạm dụng dịch vụ của PPLIVE. Công ty PPLIVE đều lưu ý rằng bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, thông tin, thông tin đăng ký của người dùng hoặc thông tin khác (gọi tắt là "Nội dung"), được truyền tải qua dịch vụ này, có thể là công cộng hoặc riêng tư, đều do nhà cung cấp nội dung, người sử dụng chịu trách nhiệm về hành vi truy cập, duyệt, truy cập, truyền tải và sử dụng. PPLIVE không kiểm soát được nội dung được truyền tải qua dịch vụ này, và không thể đảm bảo về tính hợp pháp, chính xác, toàn vẹn, trung thực hoặc chất lượng của nội dung. Người dùng đã hiểu rằng khi sử dụng dịch vụ này, họ có thể tiếp xúc với nội dung không mong muốn hoặc không thích hợp và đồng ý tự chịu mọi rủi ro mà không phụ thuộc vào dịch vụ của PPLIVE.

 

4. Nếu hành vi sử dụng dịch vụ của người dùng không tuân thủ "Thoả thuận này" công ty PPLIVE có quyền đưa ra quyết định độc lập khi phát hiện thông qua các phương tiện thông báo, báo cáo và có quyền ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ đối với người dùng mà không cần thông báo trước. Nếu người dùng sử dụng PPLIVE để phổ biến và truyền bá thông tin đảo chính, nội dung khiêu dâm hoặc bất kỳ thông tin vi phạm pháp luật quốc gia nào khác, hồ sơ hệ thống của PPLIVE có thể được xem xét là bằng chứng vi phạm pháp luật và quy định. Người dùng sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ về mọi khiếu nại hoặc tổn thất phát sinh từ hành vi của họ.

 

5. Công ty PPLIVE có quyền giám sát tình trạng sử dụng dịch vụ của người dùng. Nếu thông qua thông báo, báo cáo hoặc các phương tiện khác, công ty PPLIVE phát hiện người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thoả thuận này khi sử dụng dịch vụ mạng được cung cấp bởi PPLIVE, công ty có quyền yêu cầu người dùng sửa chữa hoặc thậm chí có thể ngay lập tức thực hiện mọi biện pháp mà công ty PPLIVE cho là cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng của người dùng) để giảm nhẹ tác động của hành vi không đúng của người dùng.

 

II. Quyền sở hữu:

 

1. Công ty PPLIVE giữ quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ không thể chia rẽ đối với tất cả các nội dung và thông tin sau đây: PPLIVE và tất cả các thành phần của nó, bao gồm không giới hạn các nội dung, dữ liệu, công nghệ, phần mềm, mã nguồn, giao diện người dùng và bất kỳ tác phẩm phái sinh nào liên quan. Trừ những nội dung mà người dùng tự tải lên và phổ biến.

 

2. Mọi thông tin trên không được phép xuất bản, phát sóng trực tiếp hoặc gián tiếp trên bất kỳ phương tiện nào, hoặc chỉnh sửa hoặc tái phát hành cho mục đích phát sóng hoặc xuất bản mà không có sự đồng ý từ công ty PPLIVE. Thông tin trên hoặc bất kỳ phần nào của nó chỉ được lưu trữ trên một máy tính để sử dụng cá nhân. PPLIVE không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bồi thường nào phát sinh từ việc trễ hẹn, không chính xác, sai sót và sót sót trong quá trình truyền tải hoặc gửi tất cả hoặc một phần của thông tin trên, hoặc từ hoặc liên quan đến nó, theo bất kỳ hình thức nào đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 

3. Mọi quyền liên quan đến bất kỳ phần mềm nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, hình ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, văn bản và tài liệu trợ giúp đi kèm) mà PPLIVE sử dụng để cung cấp dịch vụ mạng đều thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bản quyền phần mềm đó. Người dùng không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như quay ngược (reverse engineer), giải mã ngược (decompile) hoặc phân tích ngược (disassemble) phần mềm đó, hoặc bất kỳ cách nào khác để khám phá mã nguồn gốc của nó và thực hiện bất kỳ hành động nào có thể bị nghi ngờ là xâm phạm quyền tác giả.

 

III. Cam kết và bảo đảm:

 

1. Cam kết và bảo đảm của người dùng:

Người dùng cam kết và đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng dịch vụ PPLIVE, họ sẽ không và cấm trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành động sau:

(1) Xóa, che giấu, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về sở hữu, bao gồm cả bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác xuất hiện trên PPLIVE.

(2) Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của PPLIVE hoặc bất kỳ phần hoặc chức năng nào của trang web của công ty.

(3) Tránh hoặc cố gắng tránh mọi cơ chế bảo vệ nội dung hoặc công cụ đo lường dữ liệu của PPLIVE.

(4) Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào, bao gồm nhưng không giới hạn là biểu tượng đăng ký hoặc chưa đăng ký, dịch vụ, biểu tượng công ty (LOGO), URL hoặc bất kỳ biểu tượng nào khác xuất phát từ PPLIVE mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ PPLIVE.

(5) Sử dụng bất kỳ biểu tượng nào, bao gồm nhưng không giới hạn là biểu tượng của PPLIVE, theo cách làm mất uy tín, làm suy yếu và gây hại cho chủ sở hữu của biểu tượng đó, hoặc theo cách vi phạm thỏa thuận này, để thiết lập hoặc tuyên bố bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền lợi nào.

(6) Hiển thị hoặc cung cấp thông tin người dùng cho bất kỳ người dùng không phải là người dùng gốc mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người dùng gốc.

(7) Yêu cầu, thu thập, hoặc đòi hỏi bằng cách khác thông tin xác thực hoặc mật khẩu tài khoản PPLIVE từ bất kỳ người dùng nào.

(8) Tự động đăng nhập vào tài khoản PPLIVE thay mặt cho bất kỳ người dùng nào bằng thông tin xác thực.

(9) Cung cấp các tính năng theo dõi, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định người dùng khác đang xem hoặc thao tác trên trang cá nhân.

(10) Tự động chuyển hướng cửa sổ trình duyệt đến các trang web khác.

(11) Giả mạo người khác hoặc lấy quyền truy cập PPLIVE mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

(12) Trong trường hợp vi phạm bất kỳ cam kết nào nêu trên, PPLIVE có quyền cảnh báo, chặn, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của người dùng mà không cần báo trước. Nếu việc vi phạm của người dùng gây thiệt hại cho PPLIVE, người dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường mọi tổn thất.

2. Cam kết của người dùng:

 

(1) Người dùng cam kết rằng, khi sử dụng dịch vụ mạng của PPLIVE để tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc phổ biến nội dung, họ sẽ không chứa bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật, quy định hoặc chính sách của quốc gia, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thông tin sau đây:

 

(a) Chống đối các nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiến pháp.

(b) Đe dọa an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, lật đổ chính phủ, hoặc phá hoại sự thống nhất quốc gia.

(c) Gây hại cho danh dự và lợi ích quốc gia.

(d) Kích động sự căm ghét dân tộc, phân biệt đối xử dân tộc, hoặc phá hoại sự đoàn kết dân tộc.

(e) Phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia, tuyên truyền giáo lý đảo lộn và tín ngưỡng phong kiến.

(f) Lan truyền tin đồn, làm rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội.

(g) Phổ biến nội dung tục tĩu, đồi trụy, đánh động cờ bạc, bạo lực, giết người, kích động tội phạm.

(h) Sỉ nhục hoặc vu khống người khác, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác.

(i) Chứa đựng nội dung bị cấm theo pháp luật, quy định hành chính.

 

(2) Người dùng không được sử dụng hệ thống dịch vụ mạng này với mục đích bất hợp pháp. Không được sử dụng dịch vụ PPLIVE để xâm phạm lợi ích kinh doanh của PPLIVE, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc phát hành quảng cáo thương mại mà không có sự cho phép của PPLIVE. Không được sử dụng hệ thống dịch vụ PPLIVE để thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hậu quả tiêu cực đối với hoạt động bình thường của Internet hoặc mạng di động.

 

(3) Người dùng không được sử dụng dịch vụ của PPLIVE để thực hiện các hoạt động sau:

(a) Truy cập vào mạng thông tin máy tính hoặc sử dụng tài nguyên mạng máy tính mà không có sự cho phép.

(b) Xóa, sửa đổi hoặc thêm vào chức năng của mạng thông tin máy tính mà không có sự cho phép.

(c) Xóa, sửa đổi hoặc thêm vào dữ liệu và ứng dụng trong mạng thông tin máy tính mà không có sự cho phép.

(d) Cố ý tạo và phổ biến virus máy tính hoặc các chương trình phá hủy khác.

(e) Thực hiện các hành vi đe dọa an ninh của mạng thông tin máy tính.